Živnostenský list

06. března 2014, 9:37

Jakousi asociací pro výraz „podnikání“ se stalo slovo „živnostenský list“. Ano, jedna z nejjednodušších a nejrozšířenějších možností, jak začít s podnikáním, vede právě přes vyřízení živnostenského listu. Nicméně ten v dnešní době již nedostanete. Pro živnostenské oprávnění nyní slouží takzvaný výpis ze živnostenského rejstříku (pokud jste ale držitelem živnostenského listu – získali jste ho dříve, že se přestal vydávat – nemusíte nic měnit, je stále platný).

V České republice je držitelů živnostenského listu okolo jednoho milionu. Tato poměrně vysoká cifra je zapříčiněna hned několika výhodami, které z živnostenského oprávnění plynou:

a) Pro zahájení podnikání nepotřebujete shánět žádnou horentní sumu peněz. Například pro zrození společnosti s ručením omezeným je nutné krýt Vaše budoucí podnikatelské kroky částkou 200 tisíc korun. To za vyřízení živnostenského oprávnění platíte pouze tisícovku (i když najednou podáváte žádostí hned několik).
b) Administrativní kroky spojené s živností nejsou nijak složité a měli byste je zvládnout bez využití služeb daňových poradců, účetních nebo třeba právních poradců.

Pokud mluvíme o výhodách, měli bychom zmínit i tu stinnou stánku věci. Ta sice nemá moc negativ, ale asi tím největším problémem může být, že daný živnostník vystupuje pod označením „fyzická osoba“. Tato nálepka může být občas diskreditující, například při jednání s různými institucemi.

Co všechno je nutné splnit, abyste toto povolení získali? Čtěte dále! Samozřejmě musíte mít více než 18 let a musíte být svéprávní. Nicméně i zde existuje právní klička. Pokud nesplňujete některou z uvedených podmínek, tak musíte za sebe pouze najít odpovědného zástupce, který bude nést následky a plnou zodpovědnost Vašeho počínání. Další podmínkou je trestní bezúhonnost. I tady se však najdou výjimky! Živnostenský list můžou získat i lidé zapsáni v Rejstříku trestů, pokud nespáchali nezákonnou činnost proti podnikání a následný trest byl jen podmíněný (či nepodmíněný do maximální délky jednoho roku).

V další části článku si živnosti rozdělíme. Základní členění je na živnosti ohlašovací a koncesované. Hlavní rozdíl je v tom, že koncesi nevyřizujeme klasicky na živnostenském úřadě (neohlašujeme ji), ale o ni žádáme. K jejich provozování je totiž potřeba souhlasu příslušného státního orgánu, který rozhoduje o jejím vydávání. Nejčastějším příkladem koncese bývá oprávnění provozovat službu taxislužby.

Co se týká ohlašovacích živností, tak ty se dělí do tří skupin:

I. Volné – k jejich provozování musíte splnit pouze tři výše uvedené podmínky. Čistě teoreticky Vám stačí základní vzdělání a dobrá idea k rozjetí nějakého byznysu a můžete začít podnikat.
II. Řemeslné – už sám název vystihuje podstatu věci. Jedná se o živnosti, jejichž získání je vedle všeobecných podmínek podmíněno i příslušnou odbornou způsobilostí.
III. Vázané – druh živností, kde každá z nich má pro zisk jiná specifika (různou délku praxe v oboru, požadované vzdělání a další).

Čtěte i další články z kategorie Práce

Mzdy

Pojem „mzda“ můžeme jednoduše vysvětlit jako odměnu za práci v určitém pracovním poměru...

Úvěry + půjčky

Půjčka je druh závazku, který vzniká podepsáním příslušné smlouvy...

Sociální dávky a podpora

Podle zákona o sociálním zabezpečení je stát povinen pomoci občanům v těžkých sociálních situacích takzvanou státní sociální podporou...

Povinné ručení

Plný název tohoto finančního produktu zní „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“...