Sociální pojištění

06. března 2014, 9:37

Pravděpodobně každý si už všiml, že na výplatní pásce mu jsou z hrubé mzdy strhávány nejrůznější cifry. Jednou z nich je právě výše sociálního pojištění, jež musí odvádět všichni zaměstnanci, a která se skládá ze tří složek. Nyní si danou problematiku rozdělíme na dvě větve – sociální pojištění zaměstnanců a sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Zaměstnanci jsou povinni účastnit se všech tří složek sociálního pojištění:

I. dávka důchodového pojištění (slouží k vyplácení starobních, invalidních či částečných invalidních důchodů, sirotčích a vdovských příplatků) – 6,5% si platí zaměstnanci sami (v případě účasti v druhém pilíři důchodové reformy je to 8,5%) a zbytek 21,5% doplácí zaměstnavatel
II. podpora v nezaměstnanosti – zde zaměstnanci neplatí nic, celková výše 1,2% na státní politiku nezaměstnanosti je hrazena zaměstnavatelem
III. dávka nemocenského pojištění – 2,3% platí zaměstnavatel, sám zaměstnance ani korunu

Co se týče druhé skupiny sociálních pojištěnců, tak OSVČ jsou zproštěni účastnit se třetí složky, nicméně první dvě jsou pro ně závazné. Nemocenské pojištění můžou platit dobrovolně (ve výši 2,3%) pro případ, aby byli zajištěni v době své pracovní neschopnosti. Pro rok 2013 byla minimální výše pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné stanovena částkou 1890 Kč, což je o 54 korun více než v loňském roce. Ještě zmíníme, že abyste předešli sankčním poplatkům za prodlevu v placení sociálního pojištění, tak důrazně doporučujeme odvádět toto pojištění v určeném období, a to od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Nejpozději tedy k 20. dni musí být peníze na účtu sociální správy.

Čtěte i další články z kategorie Pojištění

Mzdy

Pojem „mzda“ můžeme jednoduše vysvětlit jako odměnu za práci v určitém pracovním poměru...

Úvěry + půjčky

Půjčka je druh závazku, který vzniká podepsáním příslušné smlouvy...

Sociální dávky a podpora

Podle zákona o sociálním zabezpečení je stát povinen pomoci občanům v těžkých sociálních situacích takzvanou státní sociální podporou...

Povinné ručení

Plný název tohoto finančního produktu zní „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“...