Životní pojištění

06. března 2014, 9:37

Hned na začátek je dobré zmínit, že produkt životní pojištění je velmi individuální záležitost a veškeré jeho nastavení závisí od subjektivního pohledu klienta, tudíž tento článek popisuje veškerou problematiku poměrně široce a pouze s obecnými radami.

Základní funkcí životního pojištění je zajistit finanční stránku jednotlivce a jeho nejbližších v případě smrti, trvalé invalidity či smrti úrazem. Vyplatí se jej uzavřít čím jak nejdříve, poněvadž s přibývajícím věkem se rovněž zvětšuje riziko výskytu nějaké té nemoci a na podobné věci si pojišťovací agenti dávají pozor. Jak již bylo zmíněno na začátku, životní pojištění se zřizuje individuálně, po důkladné konzultaci s poradcem či agentem příslušné pojišťovny. Ti by Vás měli podrobně seznámit se všemi možnostmi nastavení, nicméně o toto se nyní pokusíme i my:

Životní pojištění se dělí na dva druhy – rezervotvorné a rizikové. První zmíněná alternativa se následně rozpojuje na další dvě větve: kapitálové životní pojištění (KŽP) a investiční životní pojištění (IŽP). KŽP je také označováno i jako důchodové pojištění. Tvoří je pojištění pro případ smrti a dožití. A právě z toho nám vychází, že se hodí zejména lidem hledajícím taktéž garantovanou částku na dožití.

Investiční životní pojištění následně kombinuje životní pojištění pro případ smrti spolu s možností investovat do podílových fondů část pojistného, něco jako spoření. Samozřejmě i zde lze nastavit strategii – od té nejkonzervativnější po tu nejagresivnější. Od toho pak logicky závisí i možnosti zhodnocení.

Samotné rizikové životní pojištění si dává za úkol pomoci rodině a nejbližším v těžké chvíli ztráty někoho blízkého, konkrétně pojištěné osoby. Toto pojištění se hodí zejména pro živitele rodin, poněvadž v takovém případě jejich smrtí odpadne rodině podstatná část příjmů, která bude alespoň na určitou dobu zastoupena zmíněnou pojistkou. Ještě zmíníme, že pojišťovny neuzavírají toto pojištění s každým. Důsledně si mezi zájemci vybírají, aby všeobecně na produktu životního pojištění nebyly ztrátové. Pokud jste tedy například prodělali infarkt nebo podobnou nemoc, můžete životnímu pojištění dát vale.

Je dobré vědět, že optimální výše pojistné částky by měla činit asi dvojnásobek (až pětinásobek) ročního příjmu a minimální délka pojistné smlouvy by měla být alespoň 10 let. Dodáváme také, že některý typy životního pojištění si můžete navíc odečíst ze základu daně.

Čtěte i další články z kategorie Pojištění

Mzdy

Pojem „mzda“ můžeme jednoduše vysvětlit jako odměnu za práci v určitém pracovním poměru...

Úvěry + půjčky

Půjčka je druh závazku, který vzniká podepsáním příslušné smlouvy...

Sociální dávky a podpora

Podle zákona o sociálním zabezpečení je stát povinen pomoci občanům v těžkých sociálních situacích takzvanou státní sociální podporou...

Povinné ručení

Plný název tohoto finančního produktu zní „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“...