Dotace

06. března 2014, 9:37

S realizováním vlastního bydlení, opravy, rekonstrukce či údržby nejlépe pomůžou nejrůznější dotace. Stát se spolu s finančním fondem Evropské unie snaží pozvednout úroveň obyvatel žijících na jejich území na lepší úroveň, a proto poskytuje lidem různé dotace. Samozřejmě pouze tehdy, mají-li na ně nárok. Většinu dotací na bydlení u nás zajišťuje program Zelná úsporám financovaný ze Státního fondu životního prostředí. Ten je ale poskytován pouze rodinným domům, nikoli panelovým domům. Nicméně ani ty nemusí přijít zkrátka. Stát pro rok 2013 vyhlásil dotovaný program s názvem Panel 2013+, který poskytuje žadatelům nízkoúročený úvěr (jeho výše se odvíjí od evropské sazby) na opravu a modernizaci bytových jednotek, rekonstrukci společných prostor a snížení energetické nákladnosti. Úrok bude fixní po dobu splácení, která může být rozložena až na 30 let, a může krýt být poskytnut až do výše 90% výdajů.
Tento program navazuje na původní program Panel a jeho novelizovanou variantu Nový panel, díky nimž se opravily statisíce bytů po celé České republice.

Pod pojmem „bydlení" si lidé většinou představí nějaký rodinný domek se zahradou. O bydlení samotném už bylo řečí dost, nyní přejděme k druhé věci, jež k němu neodmyslitelně patří – zahrada. Ptáte se nyní, jakou spojitost má zahrada a dotace? Čtěte dále. Zahrada to nemusí být pouze několik metrů čtverečních, ale také pořádné pole o několika hektarech. Lidé vyrůstající od svého narození na statku většinou v započaté práci svých předků pokračují, nicméně najdou se i takoví, které vesnický stereotyp nebaví a celý statek spolu s půdou prodají. Na druhé straně jsou zde lidé, kteří toho o zemědělství moc nevědí, nicméně touha po dobrodružství a zdravých potravinách je přivede až na venkov. V obou případech je prakticky nemožné se uživit svépomoci, a tak stát spolu s Evropskou unií těmto lidem finančně pomáhá a snaží se tímto způsobem udržet v České republice dostatečné množství soukromých zemědělců. Peníze plynoucí z nejrůznějších dotačních balíčků můžete tak po splnění určitých podmínek získat například pokud jste mladý začínající zemědělec, obhospodařujete větší množství půdy (zde se dělí na půdu ekologickou, ornou, sady, zeleninu, …) nebo například na zpracování produkce z Fondu pro rozvoj venkova. Nicméně tou základní bývá dotace na ošetřování travnatých pozemků (sečení trávy, sušení sena, …). S touto složitou problematikou Vám nejlépe poradí na příslušné zemědělské agentuře, kde Vám také doporučí, jak správně vyplňovat žádosti a která dotace by byla pro Vás ta nejvhodnější.

Čtěte i další články z kategorie Bydlení

Mzdy

Pojem „mzda“ můžeme jednoduše vysvětlit jako odměnu za práci v určitém pracovním poměru...

Úvěry + půjčky

Půjčka je druh závazku, který vzniká podepsáním příslušné smlouvy...

Sociální dávky a podpora

Podle zákona o sociálním zabezpečení je stát povinen pomoci občanům v těžkých sociálních situacích takzvanou státní sociální podporou...

Povinné ručení

Plný název tohoto finančního produktu zní „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“...