Zelená úsporám

06. března 2014, 9:37

Zelená úsporám je projekt ministerstva životního prostředí, prostřednictvím něhož můžou lidé získat dotace na financování energetické úspory. Prostředky na vyplácení dotací jsou čerpány z prodeje emisních povolenek na základě Kjótského protokolu. První vlna tohoto projektu se rozjela již v roce 2009, následně byla pozastavena a v roce 2013 po úpravě opět zavedena, nyní pod názvem Nová zelená úsporám. Náš průvodce Vás celým projektem provede a odpoví na nejčastější otázky.

Zelená úsporám se dělí do několika kategorií, mezi ty hlavní patří:
a) Úspora energie na vytápění – tuto část můžeme rozdělit na celkové a dílčí zateplení, spadá mezi ně výměna starých dřevěných oken za nová plastová, jež dokáží udržet doma mnohonásobně více tepla, které ve starých domech uniká zejména z okenních prostor. Dále tyto dotace zahrnují zateplení obvodových zdí, střechy a sklepu. Hlavním ukazatelem pro poskytnutí dotace je průměrný součinitel prostupu tepla celkovou schránkou domu.
b) Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev teplé vody – toto souvisí zejména s vypouštěním nepřiměřeného množství spalin do ovzduší a velkou spotřebou vyčerpatelných zdrojů energie (uhlí, dřevo, …). Získat dotaci můžete například na speciální kotle či krbová kamna na biomasu, tepelná čerpadla, nebo solární systémy sloužící k ohřevu vody. Investice do těchto zařízení se může zprvu jevit jako nevýhodná (vysoká pořizovací cena), nicméně náklady na vytápění se tím opravdu velmi sníží a finanční návratnost se do několika let určitě projeví.
c) Výstavba v pasivním energetickém standartu – samozřejmě každý, kdo v dnešní době svépomoci tvoří nebo si nechává postavit vlastní dům, pečlivě dbá na to, aby následně nemusel platit astronomické částky za jeho provoz. Domy jsou ekologičtější a přátelštější k životnímu prostředí. Velkým hitem posledních let (zejména díky programu Zelená úsporám) jsou v České republice výstavby dřevostaveb, které mají hned několik výhod: odborná firma Vám v poměrně krátkém čase postaví domek, do něhož se můžete po několika měsících od položení základního kamene přímo nastěhovat. Dřevostavby jsou z velké části konstruovány z obnovitelných zdrojů a jejich úspora energie je neskutečná.
d) Dotační bonus za vybrané kombinace opatření – jednotlivé kombinace energetických opatření, které jsou obohaceny dotačním bonusem.

Se vším je samozřejmě spojeno papírování a ani vyřizování programu Zelená úsporám není výjimkou. Ze všeho nejdříve je důležité najít odborníka, který Vám zpracuje odborný posudek, máte-li vůbec nárok na dotaci a zpracuje případnou projektovou dokumentaci. Ta musí být vypracována osobou právně určeno pro tyto případy a opatřena razítkem. Následně svoji žádost projednejte s příslušným stavebním úřadem. A aby toho nebylo málo, vyplňte krycí list technických parametrů a spolu s vytištěnou elektronickou žádostí jej pošlete na Státní fond životního prostředí (nutno provést do osmi kalendářních dnů ode dne podání elektronické žádosti, pokud Vás již při vyplňování online formuláře informační systém upozorní, že všechny prostředky pro dotace jsou vyčerpány, žádost neodesílejte, poněvadž by to nemělo cenu).
Následně budete muset čekat, až úředníci rozhodnou, je-li Vaše žádost oprávněná a splňuje-li všechna nutná kritéria. V případě kladné odpovědi si zajistěte služby kvalifikovaného technického dozoru, který bude mít realizaci Vašeho projektu na starosti. Ještě je dobré zmínit, že při stavbě (či přestavbě) je nutno použít pouze ty materiály, které jsou v Seznamu výrobků a technologií; a realizace musí být dokončena v době, v níž platí dotační smlouva.

Projekt Nová zelená úsporám byl zahájen v červnu 2013, kdy byla zveřejněna první výzva k programu. 12. srpna došlo k zahájení příjmů žádostí o dotace, který trval až do podzimu. Pokud nebude za toto období vyčerpána celková částka, jež byla na projekt věnovaná, dojde na jaře roku 2014 k druhé výzvě programu Zelená úsporám.

Čtěte i další články z kategorie Bydlení

Mzdy

Pojem „mzda“ můžeme jednoduše vysvětlit jako odměnu za práci v určitém pracovním poměru...

Úvěry + půjčky

Půjčka je druh závazku, který vzniká podepsáním příslušné smlouvy...

Sociální dávky a podpora

Podle zákona o sociálním zabezpečení je stát povinen pomoci občanům v těžkých sociálních situacích takzvanou státní sociální podporou...

Povinné ručení

Plný název tohoto finančního produktu zní „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“...