Důchodová reforma 2013

06. března 2014, 9:37

Prvního ledna 2013 vešla v platnost nová penzijní reforma, která se opírá o princip tří pilířů. Pokud bychom ji chtěli nějak charakterizovat, použili bychom slova jako diskutabilní, inovační, zvláštní ale také složitá. Poslední zmíněný přívlastek způsobuje, že podstatná část populace se v nové reformě neorientuje. No, a pokud se v něčem neorientujete, tak dané věci zpravidla nedůvěřujete. Mnoho lidí středního věku nemá ani ponětí, jak vše funguje a jaký je například rozdíl mezi druhým a třetím pilíře. A právě spoléhání se pouze na výši státního důchodu, která je už tak v dnešní době na povážlivé hranici, není nejlepší řešení. Mnozí argumentují faktem, že by si rádi zřídili třeba penzijní připojištění, ale ve složité problematice se prostě neorientují a studovat se jim to nechce. Zabezpečit se na stáří je velmi důležité, a tudíž Vám náš web přináší kompletní řez napříč celou penzijní reformou, vše samozřejmě doplněno a užitečné rady a příklady z praxe.

Jak již bylo zmíněno výše, reforma stojí na třech pilířích. Drtivá většina občanů využívá nyní pouze první, nejmohutnější pilíř, která sází na státní podporu. Jde de facto o klasické vyplácení důchodů lidem, kteří mají odpracované požadované roky a odváděli 28% hrubé mzdy, zaměstnanci bylo strháváno 6,5%, zbytek (21,5%) hradil zaměstnavatel. Pokud se nad vyplácením důchodů zamyslíme, jde o činnost poměrně dosti solidární. Rozdíly mezi výši jednotlivých důchodů nejsou příliš velké, i přestože se původní platy mohly lišit až několikanásobně. Jde vlastně o to, zajistit důstojné stáří pro všechny, proto vznikly různé tabulky, podle nichž se výše důchodu propočítává.

Přejděme k druhému pilíři. Ten byl státem velmi prosazován a nabízel nejrůznější výhody, nicméně příliš lidí jeho vábení nepodlehlo a počet přihlášených občanů byl mnohonásobně menší než původní odhady. Vycházejme z již známých faktů –i zde zaměstnavatel odvádí 21,5% hrubé mzdy, to se nemění, ale zbylých 6,5% se rozloží na 3,5% (ta putují stejně jako dříve státu) a 3% (ta se odvádějí na individuální účet, tzv. opt-out). No jenže to by bylo příliš jednoduché a nijak moc by to neřešilo, k zmíněným tří procentům musí ještě zaměstnanec přidat další dvě procenta ze své hrubé mzdy. Po dovršení důchodového věku se tak bude občanovi, který se do druhého pilíře přihlásil vyplácet klasický důchod + důchodové spoření. Za zmínku stojí rovněž strategie čtyř důchodových fondů (konzervativní, vyvážený, dynamický a fond státních dluhopisů), které nabízejí penzijní společnosti jako možnost individuální strategie.
Pokud bychom měli uvést i odvrácenou stranu mince, tak dvě největší nevýhody druhého pilíře jsou nemožnost vystoupit z penzijního spoření (nicméně tato možnost byla na nátlak veřejnost zrušena a za určitých podmínek lze toto spoření přerušit) a nestabilní politická situace. Všeobecně platí, že problematika důchodových reforem je velmi ožehavá a střídající se politické vlády můžou vůči ní zaujmout různá postavení.

Třetí pilíř , jehož oficiální název zní doplňkové penzijní spoření, se týká zejména současného penzijního připojištění, které prošlo změnami. Stávající penzijní fondy projdou transformací a klient má následně možnost vybrat si, kterým ze dvou fondů své peníze svěří – transformovaným či účastnickým. První jmenovaný se nejvíce podobá současnému penzijnímu připojištění, klient dostává státní příspěvek, má garanci buď úplné nebo částečné návratnosti prostředků a polovinu z nich může vybrat dříve (záleží na smlouvě). Na druhé straně účastnický fond je finanční produkt druhého pilíře, existují zde 4 investiční strategie a dokonce 6 možností, jak si našetřené peníze nechat vyplatit (můžete si tak například nastavit, že po dobu než vyčerpáte Váš našetřený limit, budete pobírat penzi třeba o 500 korun větší nebo si nechat vyplatit částku jednorázově, nicméně to vše až dosáhnete důchodového věku).
Zařídit si nové doplňkové penzijní spoření doporučujeme zejména lidem konzervativnější povahy nad 45 let, mladším ročníkům se tato investice zřejmě moc nevyplatí. Navíc může být docela frustrující (zejména pro mladé lidi) spořit si třeba 30 let bez vidiny možného výběru peněz…

Čtěte i další články z kategorie Důchody a dávky

Mzdy

Pojem „mzda“ můžeme jednoduše vysvětlit jako odměnu za práci v určitém pracovním poměru...

Úvěry + půjčky

Půjčka je druh závazku, který vzniká podepsáním příslušné smlouvy...

Sociální dávky a podpora

Podle zákona o sociálním zabezpečení je stát povinen pomoci občanům v těžkých sociálních situacích takzvanou státní sociální podporou...

Povinné ručení

Plný název tohoto finančního produktu zní „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“...