Úvěry + půjčky

06. března 2014, 9:37

Nejdříve se podíváme na věcný rozdíl mezi slovy půjčka a úvěr. Půjčka je druh závazku, který vzniká podepsáním příslušné smlouvy. Podle ní věřitel přenechá na danou dobu určité množství věcí, které je dlužník po uplynutí doby nucen vrátit společně se stanoveným úrokem. Pokud bychom chtěli hovořit v odbornější terminologii, se kterou se při vyřizování určitě setkáte, pak bychom použili výrazu pohledávka (předmět půjčky, vzniká ve vztahu k věřiteli) a dluh (vzniká dlužníkovi). Ve finančním prostředí se půjčená částka nazývá jistina a výše úroků je pak její příslušenství.

Co se týče úvěru tak se jedná o zvláštní druh půjčky, který vzniká v obchodněprávních vztazích a vztahuje se výhradně na půjčení peněz. Úvěry můžeme dělit na dva základní druhy – bankovní (tyto úvěry poskytují banky a dohlíží na ně Česká národní banka) a nebankovní (od fyzických či právnických osob a dalších nebankovních institucí, dohled koná Česká obchodní inspekce). Pokud bude řeč o spotřebitelském úvěru, tak ten musí navíc splňovat zvláštní podmínky ukotvené v zákoně o spotřebitelských úvěrech, mezi něž patří například povinnost uvést v reklamách veškeré informace o úvěru a jiné.

No a nyní praktické rady. Samozřejmě, úvěr si zřizujeme ve chvílích, kdy potřebujeme něco koupit či zaplatit a vlastní finanční dispozice nám to nedovolují, to bývá nejčastější důvod, nicméně velmi výhodné je vzít si úvěr na nějakou zaručeně výnosnou investici, která se nemusí naskytnout zrovna každý den. Pokud tedy například víte o nějaké výhodné finanční transakci nebo něco podobného, tak nečekejte na dobu, kdy svépomoci našetříte potřebnou částku, ale využijte širokou škálu úvěrů, které se na současném trhu pohybují. Úvěry se dají nastavit podle vlastních dispozic a Vy tak budete mít jistotu, že Vám nikdo danou investici nevyfoukne!

Čtěte i další články z kategorie Úvěry a půjčky

Mzdy

Pojem „mzda“ můžeme jednoduše vysvětlit jako odměnu za práci v určitém pracovním poměru...

Úvěry + půjčky

Půjčka je druh závazku, který vzniká podepsáním příslušné smlouvy...

Sociální dávky a podpora

Podle zákona o sociálním zabezpečení je stát povinen pomoci občanům v těžkých sociálních situacích takzvanou státní sociální podporou...

Povinné ručení

Plný název tohoto finančního produktu zní „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“...