Penzijní spoření

06. března 2014, 9:37

K prvnímu lednu 2013 vešla v platnost nová důchodová reforma, která je postavena na systému tří pilířů. O těch se dočtete v dalším článku, nicméně zde bude podrobněji rozebrán produkt důchodového (či penzijního, chcete-li) spoření, který poměrně úzce souvisí s druhým pilířem. Podle nové důchodové reformy si může každý občan starší osmnácti založit takzvané důchodové spoření, které funguje podle následujícího schématu:

• Klient na svůj penzijní účet odvádí 3 procenta své hrubé mzdy, které by byly za normálních okolností strženy ve formě sociálního pojištění (tyto peníze jsou tudíž daný příplatek státu) za předpokladu, že účastník si sám na penzijní účet připlácí 2 procenta ze své hrubé mzdy.

Po dosažení důchodového věku se může klient rozhodnout, jak s našetřenou peněžní částkou naloží. Do nedávné doby nebylo možné z důchodového spoření vystoupit, nicméně novela zákona nyní umožňuje i tuto možnost. Důvodem k „změně pravidel“ byla skutečnost, že o druhý pilíř důchodové reformy a tudíž i o produkt penzijního spoření nebyl u široké veřejnosti valný zájem. Oním slepým bodem byly problémy nebo lépe řečeno nejasnosti spojené s nákupem renty od některé z pojišťoven zapojených do systému. Odborníci ani širší veřejnost se neshodnou, je-li penzijní spoření a vlastně celý druhý pilíř důchodové reformy správným krokem. Pravdou ale zůstává, že kvalitní peněžní zabezpečení na „staré roky“ zní velmi dobře, nyní jen najít tu nejlepší a nejschůdnější cestu pro naše rozhodnutí.

Čtěte i další články z kategorie Spoření

Mzdy

Pojem „mzda“ můžeme jednoduše vysvětlit jako odměnu za práci v určitém pracovním poměru...

Úvěry + půjčky

Půjčka je druh závazku, který vzniká podepsáním příslušné smlouvy...

Sociální dávky a podpora

Podle zákona o sociálním zabezpečení je stát povinen pomoci občanům v těžkých sociálních situacích takzvanou státní sociální podporou...

Povinné ručení

Plný název tohoto finančního produktu zní „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“...