Vkladní knížky

06. března 2014, 9:37

Vůbec nejstarším způsobem zúročení svých úspor či jakýmsi druhem spoření jsou v České republice (případně Československu) takzvané vkladní knížky. Možná Vás překvapí, že stále odolávají dnešní modernizaci a různým dalším formám elektronického a internetového bankovnictví, ale opravdu tento finanční produkt stále ještě nabízejí některé banky a spořitelny.

V České republice byly vkladní knížky poskytovány na jméno ale i na doručitele, druhou zmíněnou variantu v dnešní době již zamítá justice, a tak zbyla pouze možnost vkladní knížky na jméno. Samozřejmě tato knížka musí mít taktéž určité náležitosti, mezi ně patří základní údaje o jméně vkladatele, informace o vystaviteli, a různé záznamy spojené s pohybem hotovosti (tyto údaje mají samostatnou část).

Vkladatel ztrácí možnost vkládat a vyplácet si hotovost po uplynutí dvacetileté doby, během níž se s vkladní knížkou žádným způsobem nemanipulovalo. Následně dochází k zákonnému zrušení vztahu a daný vkladatel má nárok na vyplacení zůstatku.

Pokud se podíváme na širokou škálu nyní nabízených finančních produktů a porovnáme je s přednostmi vkladní knížky, tak vlastně jedinými dvěma výhodami se jeví skutečnosti, že vkladní knížku lze založit již malému dítěti (samozřejmě pod dohledem rodičů coby zákonných zástupců) a kladně se můžeme dívat rovněž na poměrně vysoký úrok, samozřejmě v porovnání s běžnými účty. Na druhé straně je toto kompenzováno menším pohodlím, poněvadž v případě vkladních knížek musíte navštěvovat jednotlivé pobočky vždy, když potřebujete pohybovat s financemi. Běžné účty pak na rozdíl od vkladních knížek nabízejí k samozřejmému vedení účtu široké množství doprovodných služeb, možnost internet/mobile banking a další. Velkým konkurentem vkladních knížek jsou termínované vklady, nicméně zde je možnost předčasné manipulace s financemi podmíněna vysokými sankčními poplatky.

Čtěte i další články z kategorie Spoření

Mzdy

Pojem „mzda“ můžeme jednoduše vysvětlit jako odměnu za práci v určitém pracovním poměru...

Úvěry + půjčky

Půjčka je druh závazku, který vzniká podepsáním příslušné smlouvy...

Sociální dávky a podpora

Podle zákona o sociálním zabezpečení je stát povinen pomoci občanům v těžkých sociálních situacích takzvanou státní sociální podporou...

Povinné ručení

Plný název tohoto finančního produktu zní „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“...